Vítáme Vás


 

 Česká pediatrická společnost ČLS JEP


pořádá ve spolupráci
 
s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 
 
 

XIV. Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí

26. - 28. září 2019

Clarion Congress Hotel | OLOMOUC

 

 


Kongres se koná pod záštitou

  • prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. - ředitele Fakultní nemocnice Olomouc
  • prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc. - děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 


ESPID


Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.


Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.