Mladí pediatři

Pozvánka  - Setkání mladých pediatrů - čtvrtek  26. 9. 2019 od 9:30 do 11:00 hodin v sále PLATO
 


V rámci XIV. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí zveme mladé pediatry ze všech DO a pediatrických ambulancí k účasti na sekci "Mladí pediatři", ve které chceme navázat na úspěchy minulých setkání.  

Zamyslete se nad zajímavými kazuistikami, které jste viděli, pracovními zkušenostmi, které jste prožili, či vlastními projekty a přihlaste se na kongres. Pojďme diskutovat nad tím, co je nám blízké a v atmosféře, kterou si sami vytvoříme. Pojďme se poznávat a obohacovat o své zkušenosti. 

Abstrakta je možné vkládat v českém/slovenském/anglickém jazyce (věk prvního autora do 35 let) při přihlášení na kongres.

Aktivní účastníci mají slevu na registračním poplatku.

 

Za koordinační tým sekce Mladých pediatrů se na setkání s Vámi těší 
 

Šárka Fingerhutová
Tomáš Nečas
Vít Neuman