Předběžný odborný program

Označení sálů
sál FOLIANT
sál ATLAS
sál PLATO
sál CODEX

 čtvrtek 26. 9. 2019

09:30 - 11:00
sál PLATO
Setkání mladých pediatrů
10:30 - 11:15
 
sál FOLIANT
 
Prekongresové sympozium společnosti Nestlé
Vliv časné výživy - preventivní a terapeutické aspekty
    Zdravotní výhody kojení z pohledu medicíny založené na důkazech
J. Bronský - FN Motol Praha
    Funkční gastrointestinální obtíže v kojeneckém věku
P. Frühauf - VFN Praha
11:30 - 13:00
sál FOLIANT

Výživa v pediatrii

  předsedající: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.; MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
    Teduglutide u pacientů se syndromem krátkého střeva
F. Fencl - FN Motol Praha
    Nová doporučení pro parenterální výživu u dětí
P. Szitányi - VFN Praha
    Výživa u neurologicky postižených pacientů
M. Štanclová - FN Hradec Králové
    Rizika neindikovaných diet v pediatrii
P. Jabandžiev - FN Brno
11:30 - 13:00
sál ATLAS

Nefrologie: obstrukční uropatie

  předsedající: doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.; MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
    Hydronefróza u novorozenců a kojenců – závažný problém nebo banalita?
H. Flögelová - FN Olomouc
    Non-neurogenní dysfunkce dolních močových cest u dětí
J. Trachta - FN Motol Praha
    Dlouhodobé sledování pacientů s chlopní zadní uretry (PUV)
K. Bláhová - FN Motol Praha
11:30 - 14:00 Restaurace Výdej obědů
13:00 - 13:15
sál FOLIANT
Firemní sdělení společnosti Kyowa Kirin Pharma
    Diferenciální diagnostika křivice z pohledu nefrologa
S. Skálová - FN Hradec Králové
13:00 - 13:10
sál ATLAS
Firemní sdělení společnosti Alexion
    Atypický hemolyticko-uremický syndrom v dětském věku
D. Pospíšilová - FN Olomouc
13:00 - 14:00
sál CODEX

Diskuze u posterů I.

  předsedající: MUDr. Lucie Procházková; MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
14:00 - 14:30
sál FOLIANT

Slavnostní zahájení

    prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. - předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. - přednostka Dětské kliniky FN Olomouc
MUDr. Zdeněk Zíma - místopředseda OSPDL ČLS JEP
MUDr. Ilona Hülleová - předsedkyně SPLDD ČR
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel FN Olomouc
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - děkan LF UP v Olomouci
14:30 - 15:30
sál FOLIANT

Plenární přednáška I. + II.

  předsedající: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.; prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
    Možnosti a rizika ovlivnění lidského genomu   
M. Vácha - 3. LF, Praha
    Mikrobi, mikrobiom a neinfekční pediatrická onemocnění
O. Cinek - 2. LF, Praha
15:45 - 16:30
sál FOLIANT

Co to slyší ucho mé

  předsedající: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.; MUDr. Václav Koucký
    Stridor
P. Pohunek - FN Motol Praha
    Pískoty
T. Doušová - FN Motol Praha
    Poslechové vyšetření plic - chrůpky
V. Koucký - FN Motol Praha
15:45 - 16:45
sál ATLAS

Co mám dělat s …

  předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.; doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
    Co mám dělat s neprospívajícím kojencem
F. Votava - 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha
    Co mám dělat s dítětem s otokem kloubu
H. Malcová - FN Motol, Praha
    Co mám dělat s nízkou koncentrací vitaminu D
Z. Šumník - FN Motol, Praha
    Co mám dělat s mikrocytární anémií?
D. Pospíšilová - FN Olomouc
15:45 - 16:45
sál PLATO

Varia I.

  předsedající: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
    Akutní lymfoblastická leukemie u dětí: využití genomických metod pro poznání biologie a přímá klinická rozhodnutí
J. Trka - FN Motol Praha
    Přínos sekvenace exomu v diagnostice vrozených poruch krvetvorby a imunity
M. Svatoň - FN Motol, Praha
    Míšní gliomy nízkého stupně malignity u dětí
A. Mišove - FN Motol, Praha
    Intra-arteriální podání chemoterapie do arteria oftalmika u dětí s retinoblastomem
K. Švojgr - FN Motol, Praha
16:30 - 16:45
sál FOLIANT
Firemní sdělení společnosti Imunoglukan
    Účinná a bezpečná imunomodulace v rukách pediatra
M. Špániková - Bratislava
17:00 - 18:30
sál FOLIANT

Nové technologie v pediatrii

  předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
                                            Současné možnosti asistované reprodukce
T. Mardešić - Sanatorium Pronatal Praha
    Moderní chirurgie páteře u dětí
J. Štulík - FN Motol, Praha
    Současná epileptochirurgie u dětí: "Čas je mozek"!
P. Kršek - FN Motol, Praha
17:00 - 17:15
sál ATLAS
Firemní sdělení společnosti Walmark
    Prvních 1000 dní života a střevní mikrobiota
J. Boženský - Vítkovická nemocnice
17:15 - 18:15
sál ATLAS

Dětská onkologie

                               předsedající:
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.; MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.
    Pokroky v diagnostice a léčbě nádorů CNS u dětí
J. Štěrba - FN Brno
    Časná diagnóza je 1. předpokladem úspěšné léčby nádorů pohybového systému u dětí
a dospívajících

E. Kabíčková - FN Motol Praha
    Imunoterapie v dětské onkologii
V. Bajčiová - FN Brno
18:30 - 19:15
sál CODEX
Diskuze u posterů II.
  předsedající: MUDr. René Hrdlička, Ph.D.; MUDr. Stanislav Houštěk

 

 

 pátek  27. 9. 2019

08:00 - 09:30
sál PLATO

Sesterská sekce I.

  předsedající: Hůlková Eva, Mgr. Světlana Kašubová
                                                                                                      Naše první zkušenosti s PICC katetrem
E. Hůlková - FN Olomouc
                                Specifika žilních vstupů u dětí
L. Urbášková - FN Olomouc
    Žilní vstupy - specifika dětského pacienta
V. Růžičková - FN Hradec Králové
    Problematika správného používání žilních vstupů se zaměřením na PICC
V. Vavřínová - FN Hradec Králové
    Problematika dětské následné intenzivní péče​
D. Petrželka - Vojenská nemocnice Olomouc
    Problematika péče o PEG
Š. Johanides - FN Motol Praha
08:30 - 10:00
sál FOLIANT

Gastroenterologie

  předsedající: MUDr. Eva Karásková; MUDr. Jan Schwarz
    Osa mozek-střevo - patogeneze funkčních potíží
J. Schwarz - FN Plzeň
    Perkutánní endoskopická gastrostomie u dětí, indikace a možné komplikace
E. Karásková - FN Olomouc
    Funkční onemocnění 1 - bolest břicha a zácpa
J. Bronský - FN Motol Praha
    Funkční onemocnění 2 - nauzea a zvracení (ruminace, aerofagie, cyklické zvracení)
O. Hradský - FN Motol Praha
08:30 - 10:00
sál ATLAS

Dětská hematologie

  předsedající: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; MUDr. Martina Suková
    Jak se změnil přístup k diagnostice a léčbě trombocytopenie u dětí
D. Pospíšilová - FN Olomouc
    Současný pohled na neutropenii dětského věku
M. Suková - FN Motol Praha
    Nové trendy v léčbě dětského pacienta s hemofilií
J. Blatný - FN Brno
    Vrozená trombofilie u dětí – kdy vyšetřovat a co doporučovat
I. Hadačová - FN Motol Praha
10:00 - 11:10
sál PLATO

Sesterská sekce II.

  předsedající: Mgr. Pavla Medková, Mgr. Světlana Kašubová
    Hemangiomy v raném dětském věku
J. Rybínová - FN Hradec Králové
    Akutní a následná péče o dítě s polytraumatem​
P. Benešová - FN Plzeň
    Mami, už to vím...
P. Medková - FN Olomouc
    Superhrdinka Vali
P. Medková - FN Olomouc
10:15 -11:15
sál FOLIANT

Plenární přednáška III. + IV.

  předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
    The rational use of vitamin D in pediatrics
W. Högler - Johannes Kepler University, Linz, Austria
    Autoinflamácia a spektrum jej prejavov v praxi
M. Jeseňák - Jesseniova LF v Martine, UK v Bratislave, Martin
11:30 - 12:30
sál FOLIANT

Jak diagnostikovat pouhou aspekcí

  předsedající: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
    Kožní projevy revmatických onemocnění u dětí
H. Malcová - FN Motol Praha
    Kožní projevy dětských endokrinních onemocnění
J. Lebl - FN Motol Praha
    Kožní projevy infekčních onemocnění
H. Roháčová - Nemocnice Na Bulovce Praha
11:30 - 12:30
sál ATLAS

Indikace a interpretace laboratorních vyšetření
v pediatrii

  předsedající: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.; doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
    Jak indikovat a interpretovat laboratorní vyšetření v endokrinologii
J. Zapletalová - FN Olomouc
    Jak indikovat a interpretovat imunologická laboratorní vyšetření
A. Poloučková - FN Motol Praha
    Jak indikovat a interpretovat laboratorní vyšetření v nefrologii
S. Skálová - FN Hradec Králové
11:30 - 14:00 Restaurace Výdej obědů
11:45 - 13:15
sál PLATO

Varia II.

  předsedající: MUDr. Lucie Procházková; MUDr. René Hrdlička, Ph.D.
    Současný stav vitaminu D u novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností
T. Matějek - FN Hradec Králové
    Novinky v léčbě lysosomálních střádavých onemocnění
M. Magner - Thomayerova nemocnice Praha, VFN Praha
    Fyziologické změny plazmatických hladin vysoce senzitivního troponinu T
v kojeneckém věku

P. Jehlička - FN Plzeň
    Léková alergie u dětí
J. Paukert - ON Kolín
    Legius syndrom – fenotyp našich pacientů
B. Petrák - FN Motol Praha
    Zkušenosti s lékem Pedea při uzavíraní perzistující tepenné dučeje
na Neonatologickém oddělení FN Ostrava

E. Jagošová - FN Ostrava
    Epilepsie, Fahrova nemoc nebo Fahrův syndrom?
Š. Kutílek - Klatovská nemocnice, Pardubická nemocnice, FN Hradec Králové
12:30 - 12:50
sál FOLIANT
Firemní minisympozium společnosti Berlin-Chemie
    Nové možnosti léčby alergií u dětí i dospělých
J. Bystroň - FN Olomouc
13:30 - 14:40
sál PLATO

Sesterská sekce III.

  předsedající: Bc. Alena Matějová, Mgr. Světlana Kašubová
    Co dokáže oříšek?
I. Kulíšková - FN Olomouc
    Než jsem se poprvé vyčůral jako chlap
L. Koldová - FN Olomouc
    Biologická léčba nespecifických střevních zánětů dětských pacientů z pohledu IBD sestry
A. Madejová - FN Motol Praha
    Trichobezoár - medicinská kuriozita
M. Fidermáková - FN Olomouc
    TVT, titěrnost, jež zkvalitňuje sluch
I. Kolářová - FN Olomouc
13:35 - 14:05
sál FOLIANT

Plenární přednáška V.

  předsedající: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
    Why should we screen for arterial hypertension in children and adolescents
M. Litwin - The Children’s Memorial Health Institute Warsaw, Poland
14:05 - 14:45
sál FOLIANT

Předání diplomů a ocenění

    Předání ceny prof. Brdlíka za celoživotní přínos pediatrii
Vystoupení laureáta
Předání vědecké ceny ČPS mladému pediatrovi
Vystoupení laureáta
Předání pamětních diplomů za zásluhy o českou pediatrii
15:00 - 16:30
sál FOLIANT

Uzlinový syndrom

  předsedající: MUDr. Petr Širůček; prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
    Uzlinový syndrom - pohled infektologa
P. Širůček - FN Ostrava
    Lymfadenopatie v dětském věku z pohledu dětského hematologa a hematoonkologa
T. Kuhn - FN Ostrava
    Role ORL lékaře v diagnostice a léčbě krčních lymfadenopatií
P. Komínek - FN Ostrava
    Mykobakterióza krčních uzlin
K. Zeleník - FN Ostrava
15:00 - 16:00
sál ATLAS

Neonatologie

  předsedající: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.; MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
    Principy zdravotního screeningu
O. Májek - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
    Screening sluchu novorozenců
J. Dršata - FN Hradec Králové
    Současný přístup k hyperbilirubinemii novorozence
V. Bodnár - FN Olomouc
    Omezení rizik časného propouštění novorozenců
V. Mišuth - FN Olomouc
15:00 - 16:30
sál PLATO

Sekce mladých pediatrů I.

  předsedající: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.; MUDr. Šárka Fingerhutová
    Aktuality z registru českých a slovenských pacientů s Diamondovou-Blackfanovou anémií (DBA)
P. Birke - FN Olomouc
    Neobvyklá příčina dětského diabetu: Diferenciální diagnostika u dívky
s hepatomegalií, poruchou růstu, kamptodaktylií a diabetes mellitus 
S. A. Amaratunga - FN Motol Praha
    Fenotypové projevy 21 pacientů s vrozenou EGFR mutací u romské populace
S. Mazurová - VFN Praha
    Klinicko morfologická studie fulminantního průběhu novorozenecké infekce
A. Kotková - FN Plzeň
    Bezlepková dieta u dětí s nově manifestovaným diabetem 1. typu: dvanáctiměsíční
intervenční studie
V. Neuman - FN Motol Praha
    Šestá nemoc trochu jinak
K. Zelenáková - Nemocnice Nový Jičín
    Heterozygotní mutace v NPR2 genu jsou častou příčinou familiárně malého vzrůstu s dobrým účinkem léčby růstovým hormonem
L. Plachý - FN Motol Praha
    Neurofibromatóza 1. typu s komplikovaným průběhem
M. Kopecká - FN Hradec Králové 
16:00 - 16:15
sál ATLAS
Firemní sdělení společnosti Vitana
    Nové poznatky o přínosu mastných kyselin EPA a DHA z rybích tuků pro děti a dospívající
J. Tomešová -
Praha
16:45 - 18:15
sál FOLIANT

JIP

  předsedající: MUDr. René Hrdlička, Ph.D.; MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.
    Balíčky opatření v první hodině léčby dětské sepse
M. Fedora - FN Brno
    Protokolizovaná léčba u děti se sepsi v praxi 2011-2014
J. Hřídel - VFN Praha
    Může být horečka předmětem dětské intenzivní péče?
R. Hrdlička - ON Kolín
    Umíme včas rozpoznat a léčit invazivní meningokokové onemocnění u dětí?
V. Vobruba - VFN Praha
    Nekrotizující pneumonie u dětí
K. Cejnarová - FN Motol Praha
    Diskuze
16:45 - 17:00
sál ATLAS
Firemní sdělení společnosti Novartis
    SJIA: Možnosti časné cílené léčby k dosažení inaktivního onemocnění
K. Bouchalová - FN Olomouc
16:45 - 18:15
sál PLATO

Sekce mladých pediatrů II.

  předsedající: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.; MUDr. Vít Neuman
    Kompenzace diabetu 1. typu dětí využívajících systém hybridní uzavřené smyčky
AndroidAPS: retrospektivní studie
P. Jiráňová - FN Motol Praha
    Neobvyklá příčina dušnosti u dívky s cystickou fibrozou
A. Skalická - FN Plzeň
    Srovnání pupeční a periferní hodnoty interleukinu-6 u předčasně narozených novorozenců
A. Medková - FN Olomouc
    Chlapec, který po očním vyšetření přestal mluvit
J. Trpělková - Nemocnice Prostějov
    Velká data v pediatrii
T. Nečas - KNTB Zlín
    Cytomegalovirová infekce u neprospívajícího kojence
O. Pták - FN Plzeň
    Stačí  jedna mutace?..aneb Familiární středomořská horečka v českém prostředí
Š. Fingerhutová - VFN Praha
    Tříletý chlapec s relabující hypertyreózou
O. Souček - FN Motol Praha
17:00 - 18:00
sál ATLAS

Varia III.

  předsedající: MUDr. Stanislav Houštěk; MUDr. Kateřina Fabichová
    Deset let moderní léčby infantilních hemangiomů
J. Mališ - FN Motol, Praha
    HNF1β nefropatie
P. Geier - Department of Pediatrics, Ottawa
    Krční lymfadenitida z pohledu dětského ftizeologa
K. Doležalová - Thomayerova nemocnice Praha
    Úrazy hlavy na oddělení urgentního příjmu dětí (OUPD) ve FN Motol - zhodnocení
vyšetřovacího protokolu

K. Fabichová - Nemocnice Most
18:00 - 18:10
sál ATLAS
Firemní sdělení společnosti Hipp
    Oligosacharidy (prebiotika) a probiotika/synbiotika – faktory kojenecké výživy s programujícím efektem
M. Gregora - Nemocnice Strakonice
18:15 - 19:00
sál FOLIANT
Členská schůze ČPS ČLS JEP

 

 

 sobota  28. 9. 2019

08:30 - 09:15
sál FOLIANT

Péče o pacienta s asplenií a hyposplenií

  předsedající: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; MUDr. Lenka Petroušová
                                                                   Indikace splenektomie v dětském věku a možné důsledky asplenie
D. Pospíšilová - FN Olomouc
    Péče o pacienty po splenektomii z pohledu infektologa
L. Petroušová - FN Ostrava
09:15 - 10:00
sál FOLIANT

Plenární přednáška VI.

  předsedající: MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Jiřina Dvořáková
    Funkční příznaky u dětí
R. Honzák
10:15 - 10:30
sál FOLIANT
Firemní sdělení společnosti Leo Pharma
    Nové možnosti lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci PLDD
B. Pinková - FN Brno
10:30 - 12:00
sál FOLIANT

Zlobivé dítě?

  předsedající: MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Jana Kulhánková
    Poruchy autistického spektra – příznaky a diagnostika v předškolním a školním věku
I. Dudová - FN Motol Praha
    PAS - z pohledu PLDD
I. Hülleová - PLDD Bystřice pod Hostýnem
    Nezvladatelné dítě v ordinaci
M. Goetz - FN Motol Praha
11:30 - 14:00 Restaurace Výdej obědů
12:00 - 12:20
sál FOLIANT
Firemní minisympozium společnosti Hero
    Alergie na bílkovinu kravského mléka a přístupy k její léčbě
P. Frühauf - VFN Praha
12:45 - 14:15
sál FOLIANT

Potížisti nebo puberťáci?

  předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Zdeněk Zíma
    Komunikace s dětskými pacienty s poruchami příjmu potravy a možnosti léčby
K. Wohlinová - 1. LF a VFN Praha
    Vznik, rozvoj a další směřování dětské adiktologie a dětských adiktologických ambulancí
v České republice a činnost Sekce dětské adiktologie SNN ČLS JEP

M. Miovský - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Praha
    Dlouhá cesta k diagnóze - případ Štěpánka
O. Roškotová - PLDD Litoměřice
14:30 - 15:30
sál FOLIANT

Když chybí radost v životě

  předsedající: MUDr. Jiřina Dvořáková, MUDr. Ctirad Kozderka
    Deprese a suicidalita v dětském a dorostovém věku
J. Koutek - FN Motol Praha
    Syndrom vyhoření u pediatrů
R. Ptáček - Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
15:30 - 16:00
sál FOLIANT

Slavnostní zakončení


Změna programu vyhrazena.
 

POSTERY


13.00 - 14.00
 
ŘÍZENÁ DISKUZE U POSTEROVÝCH SDĚLENÍ I
předsedající: MUDr. Lucie Procházková; MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
P 01               Krevní obraz třikrát jinak
A. Ambrošová - FN Ostrava
P 02 Trochu jiná mícha
V. Balatka - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
P 03 Porucha vědomí u kojence
V. Balatková - Dětské a dorostové oddělení Most
P 04 Již zapomenutá možná přičina cyanózy u kojence
J. Biolková - Nemocnice Most
P 05 Septický šok bez elevace crp jako důsledek tvorby a-IL-6 autoprotilátek
M. Bloomfield - Thomayerova nemocnice Praha, FN Motol Praha
P 06 Lupus mnohokrát jinak z pohledu revmatologa a hematologa
K. Bouchalová - Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
P 07 Zkušenosti s novou metodou vyšetřování plicních funkcí v klinické praxi
K. Čerňanová - FN Olomouc
P 08 Narkolepsie 1. typu
P. Dudová - Vsetínská nemocnice
P 09 Případ soutěživého cyklisty a jeho výhry
H. Jehličková - Nemocnice Kolín
P 10 Mitochondriální biogeneze v průběhu fetálního vývoje člověka
H. Kolářová - 1. LF UK a VFN Praha
P 11 Nový cefalosporin 5.generace v léčbě MRSA infekce - kazuistika
M. Kašparová - Nemocnice České Budějovice
P 12 Překvapivá diagnóza vvv u osmiletého chlapce
L. Lajczyková - FN Ostrava
P 13 Chloramfenikol v léčbě invazivního streptokokového onemocnění kojence
K. Mallátová - Nemocnice České Budějovice
P 16
 
DKA nečeká
B. Navrátilová - Orlickoústecká nemocnice
P 17
 
Neobvyklá příčina recidivujících respiračních infekcí
K. Pavelková - FN Ostrava
P 18
 
Intrakraniální epidurální absces - případ ze sobotní služby
Z. Petřková - Nemocnice Svitavy
   
18.30 - 19.15
ŘÍZENÁ DISKUZE U POSTEROVÝCH SDĚLENÍ II
 
předsedající: MUDr. René Hrdlička, Ph.D.; MUDr. Stanislav Houštěk
P 14 Sirolimus (rapamune) v konzervativní léčbě lymfangiomů
J. Mališ - FN Motol Praha
P 15 Péče o děti s infantilním hemangiomem léčené propranololem
A. Mišove - FN Motol Praha
P 19 Obsah soli v potravinách na českém trhu a možnosti snížení konzumace soli u hypertoniků
I. Peychl - Nemocnice Na Bulovce, Praha
P 20 Asfyktičtí novorozenci v orlickoústecké nemocnici – statistika 2009-2018
I. Pospíšilová - Orlickoústecká nemocnice
P 21 Aspirace plodové vody u novorozence
J. Prajka - FN Plzeň
P 22 Wilsonova choroba: analýza souboru 35 dětských pacientů
D. Procházková - FN Brno
P 23 Jak mohou nové formační technologie ovlivnit  psychomotorický vývoj dítěte a adolescent
J. Slaný - Trnavská univerzita
P 24 Kolapsové stavy u dětí, přehled případů na našem oddělení, diferenciální diagnostika, popis případu 18leté pacientky
J. Šmída - Oblastní nemocnice Kolín
P 25 Hantavirus jako původce ledvinné insuficience
P. Tomečková - Nemocnice Nový Jičín
P 26 Běh na krátkou trať aneb komplikovaný průběh ulcerozní kolitidy
V. Urbanová - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
P 27             Neurofyziologický průkaz kompenzační aktivity v rámci jednoduché úlohy u adolescentů s diabetem mellitem 1. typu
T. Vitvarová - FN Hradec Králové

 

Změna programu vyhrazena.