Slovo úvodem

 


   Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

   Je nám velkou ctí pozvat Vás po 9 letech opět do Olomouce, která bude ve dnech 26. - 28. září 2019 hostitelkou
   XIV. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí.
 

Za uplynulých 8 let se opět mnohé změnilo. Česká pediatrie si sice stále udržuje tradičně výbornou úroveň a mezinárodní postavení, má však své problémy a prochází logickým vývojem v kontextu nových medicínských poznatků i neklidné domácí a mezinárodní situace. Naše řady se rozrůstají o generaci mladých nadějných pediatrů, kteří budou postupně přebírat zodpovědnost za českou pediatrii. Je mnoho otázek, o kterých je třeba trpělivě diskutovat a společně najít konsenzus.  

Město Olomouc se rovněž rozrostlo a stále vzkvétá. Svým historickým bohatstvím si v mezinárodních průvodcích vysloužilo tituly jako „A Pearl of the Baroque“ a „Olomouc as a small Prague“. Milovníkům historie má stále co nabídnout.

Těšíme se tedy na Vás v září 2019. Doufáme, že si v Olomouci společně s námi vychutnáte nejen kvalitní a zajímavý odborný program, ale i hodně radostí ze společných neformálních setkání v přátelském kruhu a užijete si některé krásy naší „malé Prahy“ a jejího okolí.


Na shledanou v Olomouci.


prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
s kolektivem lékařů Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
předseda České pediatrické společnosti