Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé.

Dovolte mi, abych Vás pozvala na letošní XIV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí pořádaný Českou pediatrickou společností ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost. Tentokrát se setkáme ve dnech 26. - 28. 9. 2019 v hanácké metropoli v Olomouci.

Letošní kongres bude opět společným kongresem všech pediatrů pracujících jak v páteřní síti primární péče, tak v nemocnicích v celé České republice. Věříme, že naše společné setkání bude přínosné a velmi důležité z mnoha důvodů. Pediatrie v současné době čelí velkým výzvám. Exploze poznatků o genové podstatě řady onemocnění přináší fascinující informace o dosud nepoznané molekulární podstatě řady onemocnění a umožňuje lepší pochopení jejich patofyziologie. Na druhé straně však tyto pokroky vedou k atomizaci pediatrie a kladou čím dál větší nároky na další vzdělávání pediatrů. Pochopitelným důsledkem tohoto vývoje je i zvýšení finančních nároků na nové způsoby léčby, což se stává celosvětovým problémem.

Čas bohužel nelze zastavit a populaci pediatrů nezadržitelně přibývají léta. Řada skvělých pediatrů postupně končí aktivní kariéru. Je naším velkým úkolem doplnit naše řady a vychovat urychleně další generaci mladých pediatrů, kteří převezmou naše dílo. Pevně věříme, že i naše společné setkání v Olomouci bude jak důležitým příspěvkem ke vzájemné diskuzi, přínosem pro další vzdělávání, tak i vhodnou příležitostí k přátelským setkáním a příjemně strávenému společnému času. V neposlední řadě bude i příležitostí k důležitým setkáním mladých lékařů a navázání nových kontaktů.

Připravili jsme pro vás řadu nových informací z vybraných oborů pediatrie včetně novinek v diagnostice a seznámení s novými technologiemi, které posunují naše vyšetřovací i léčebné možnosti. Pokusíme se rovněž prodiskutovat některé palčivé otázky a najít alespoň část odpovědí na řadu starých i nových problémů v pediatrii. I letos přivítáme vzácné domácí a zahraniční hosty. Zazní šest velmi zajímavých plenárních přednášek. Důležité problematice mikrobiomu a jeho role ve zdraví a nemoci se bude věnovat profesor Ondřej Cinek, vysoce aktuální a eticky citlivé téma možností ovlivnění lidského genomu představí profesor Marek Vácha. Ze zahraničních prestižních řečníků představíme profesora Wolfganga Höglera, který se bude věnovat tématu vitamínu D, profesora Miloše Jeseňáka, který přednese současný pohled na autoinflamatorní onemocnění, a profesora Mieczyslawa Litwina, který svou přednáškou přispěje k současné problematice vysokého krevního tlaku. Budeme se velmi těšit i na přednášku pana profesora Honzáka na téma funkčních poruch u dětí.

Tradičně uslyšíme osobní vyznání nového laureáta „Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos pediatrii“ a přednášku letošního laureáta „Ceny pro mladého pediatra“. Naši partneři z řad farmaceutických a technologických firem připraví zajímavá firemní sympozia.

Věřím, že Vám program Kongresu přinese nejen mnoho nových informací, ale i zajímavé diskuze, setkání s přáteli a že si alespoň částečně užijete atmosféru naší „zapomenuté perly Evropy“.  
 

Za celý organizační výbor se těším na setkání s Vámi v Olomouci v září 2019.

 

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

prezidentka kongresu
jménem organizačního a programového výboru